ภาคกลาง

พื้นที่ราบลุ่มที่ได้ชื่อว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของคนไทย เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์สำคัญของชาติ มีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย ทั้งวัดวาอารามเก่าแก่ ชื่นชมความงดงามของสถาปัตยกรรมโบราณ และเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ได้รับความนิยม การเดินทางท่องเที่ยวทางเรือกถือเป็นไฮไลท์ที่ต้องลองสักครั้ง เรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนสองฝั่งแม่น้ำ จะเที่ยวในกรุงเทพหรือเมืองรองก็ได้รับประสบการณ์แตกต่างกนไป แต่ประทับไม่รู้ลืมไม่แพ้กัน

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
VK