ที่เที่ยวมุกดาหาร ดินแดนริมฝั่งโขงเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

ที่เที่ยวมุกดาหาร

ที่เที่ยวมุกดาหาร เมืองสวยริมฝั่งโขง ติดกับประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศลาว มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากมาย ทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ไปจ้า เที่ยวมุกดาหาร 2565 เขายังเที่ยวที่ไหนกันบ้าง อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ  ที่เที่ยวมุกดาหาร แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ กลุ่มกินขนาดใหญ่ที่ผ่านการกัดกร่อนมาตามกาลเวลา กระจายอยู่บนลานหิน มีรูปร่างคล้ายเครื่องบินไอพ่น จานบิน เก๋งจีน มงกุฎ หัวจระเข้ หอยสังข์ ฯลฯ  และในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคมของทุกปี สามรถชมดอกไม้ป่าบานสะพรั่ง ณ ลานมุจลินท์ ถัดมายัง ผาอูฐ เป็นหินรูปร่างคล้ายอูฐ และยังเป็นจุดชมวิว ภูถ้ำพระ ผาผักหวาน และผาขี้หมูได้อย่างชัดเจน ที่ตั้ง : ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร เวลาเปิดบริการ : 8.00 – 16.30 น. พิกัด : https://goo.gl/maps/SSsfHfGihJ3WGXDi8   หอแก้วมุกดาหาร จุดชมวิวตัวเมืองมุกดาหารที่สวยที่สุด มีความสูงกว่า 65 เมตร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ชั้นที่ 6 สร้างขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้มาชมวิวตัวเมืองมุกดาหารโดยเฉพาะ […]